dr Celina Nowak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie polityki karnej i prawa karnego na Universite Paris I - Pantheon - Sorbonie. Stypendystka rządu francuskiego i włoskiego, a także Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu, Niemcy. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa karnego.