Damian Klimas

Soktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwent tegoż wydziału. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, własności intelektualnej, nowych technologiach, prawie prywatnym międzynarodowym, prawie korporacyjnym, prawie zobowiązań, a także w badaniach due diligence.