dr Dariusz Kasprzycki

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalista i autor licznych publikacji z zakresu prawa konkurencji, prawa konsumenckiego, prawa Internetu oraz zarządzania własnością intelektualną. Kierownik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu zarządzania własnością intelektualną oraz prawa konsumenckiego.