dr hab. Dariusz Świecki

Sędzia Sądu Najwyższego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.