dr Dawid Michalski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunki: prawo i administracja) oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: politologia). Adiunkt w Katedrze Historii Prawa WPiA UG. Odbył praktykę w Wydziale Polityczno-Ekonomicznym Ambasady RP w Helsinkach. Członek International Law Association. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół współczesnego ustroju polityczno-prawnego Finlandii, stosunków międzynarodowych oraz protokołu dyplomatycznego. Autor licznych publikacji oraz kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach. Stypendysta stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz laureat Nagrody Rektora UG za osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz środowiska akademickiego.