adw. prof. UJ dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ, kierownik Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów działającego przy UJ, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, czynny zawodowo adwokat, autorka licznych prac z zakresu prawa i procesu karnego.