dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista prawa administracyjnego. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są m.in. problemy organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, prawnego usytuowania jednostek w świetle wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego w kontekście publicznej ochrony zdrowia, edukacji, dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii pt. „Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego" i rozdziałów w książkach, artykułów, glos, a także opinii prawnych. Wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i seminaria z prawa i postępowania administracyjnego, konwersatoria o tematyce takiej jak: ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej w postępowaniu administracyjnym na Studiach Podyplomowych Postępowania Administracyjnego oraz prawne aspekty przeszczepiania komórek, tkanek i narządów ludzkich na Studiach Podyplomowych Prawa Medycznego WPiA UG. Prelegentka na konferencjach i szkoleniach dedykowanych wybranym problemom prawa oraz postępowania administracyjnego, jak również dotyczących problematyki ochrony zdrowia, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych. Prowadziła badania naukowe w New York School of Law, NY USA oraz Chicago-Kent College of Law, IIT, Ill USA. Realizuje grant w ramach projektu NAWA PROM.

 • Dyrektywa fałszywkowa a RODO. Bezpieczeństwo leków. Obowiązki wytwórców, hurtowników i aptek. Wzory umów i procedur
  Praktyczny poradnik o przeciwdziałaniu fałszywemu obrotowi leków Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r....
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  122,55 zł 129,00 zł
  Praktyczny poradnik o przeciwdziałaniu fałszywemu obrotowi leków Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r....
 • Dokumentacja RODO w placówkach medycznych
  Bestseller
  Praktyczny poradnik o dokumentacji w placówce medycznej Z uwagi na liczne problemy, z którymi zetknęły się podmioty stosujące rozporządzenie już w pierwszych miesiącach jego obowiązywania,...
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  122,55 zł 129,00 zł
  Praktyczny poradnik o dokumentacji w placówce medycznej Z uwagi na liczne problemy, z którymi zetknęły się podmioty stosujące rozporządzenie już w pierwszych miesiącach jego obowiązywania,...
 • Odpowiedzialność w ochronie zdrowia
  Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia....
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2018 | Wersja: PDF
  160,55 zł 169,00 zł
  Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia....