dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ

Adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; od 15 lat czynny radca prawny; zajmuje się prawem rolnym, administracyjnym oraz planowaniem przestrzennym.