dr Joanna Mikołajczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kierunki: administracja i prawo). Przewodnicząca Wydziału I Nieruchomości Polskiego Instytutu Notarialnego, adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa rolnego, w tym koncepcji własności rolniczej i problematyki ustroju rolnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.