adw. dr Edyta Wasilewska

Prawnik, doktor nauk prawnych. Jej działalność zawodowa oraz naukowa oscyluje wokół prawa cywilnego, medycznego, farmaceutycznego oraz prawa ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych medycznych. Pełni funkcję IOD w podmiotach publicznych, Audytor, Trener RODO, prawnik dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.