Ewa Czechowicz

Szkoleniowiec w zakresie prawa oświatowego współpracujący z wieloma podmiotami jako trener, konsultant merytoryczny i recenzent, były wieloletni dyrektor szkół różnych typów publicznych i niepublicznych. Specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania oświatą – wspomaga samorządy i dyrektorów szkół w całej Polsce przez forum OSKKO oraz kontakty mailowe i osobiste. Jest autorką artykułów i publikacji dotyczących praktycznego zastosowania prawa w oświacie. Zajmuje się również audytem organizacyjnym i finansowym funkcjonowania oświaty na terenie danej JST ukierunkowanym na podnoszenie efektywności pracy szkół. Od 2002 r. sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.