dr Ewa Maria Fabian

Adwokat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, alumna SCC w Sztokholmie, Politechniki Warszawskiej, Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Afiliowana eksternistycznie przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w ramach prac nad rozprawą doktorską w obszarze nauk prawnych. Pracuje dla Biblioteki Narodowej. Generalistka.