dr Przemysław Polański

PhD (University of Melbourne), doktor nauk prawnych i informatyk, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, od 2007 r. główny architekt i dyrektor ds. rozwoju Systemu Informacji Prawnej Legalis. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa nowych technologii w j. polskim i j. angielskim, w tym monografii „Customary Law of the Internet”, która ukazała się nakładem T.M.C. Asser Press.

10 20 Lista Siatka 1-7 z 7