prof. dr hab. Ewa Łętowska

prof. dr hab. Ewa Łętowska

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, międzynarodowy ekspert w dziedzinie ochrony praw konsumenta, w latach 1988 - 1992 pierwszy polski Rzecznik Praw Obywatelskich.