Hanna Kmieciak

Praktyk i teoretyk w dziedzinie windykacji należności, kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku, wykładowca ośrodków szkoleniowych Regionalnych Izb Obrachunkowych, autorka książki Podatki dla gmin i nie tylko, Windykacja podatków. Komentarz praktyczny, Zaświadczenia oraz publikacji z dziedziny procedur podatkowych Finansów Komunalnych, Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych, Prawa finansów publicznych oraz biuletynów RIO.