prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny

Dr nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor publikacji związanych m.in. z problematyką ochrony cudzoziemców. Współzałożyciel i członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (International Association of Refugee Law Judges).

 • Prawo o cudzoziemcach. Komentarz
  Przedsprzedaż
  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie trzech ustaw: ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.), ustawy z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 28 listopada 2019
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  331,55 zł 349,00 zł
  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie trzech ustaw: ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.), ustawy z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na...
 • Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
  10% taniej
  Promocja
  Monografia ma charakter nowatorski i kompleksowy, bowiem uwzględnia wszystkie poziomy prawnej regulacji statusu uchodźcy i jego (proceduralnej) ochrony oraz opisuje formy i sposoby wpływu...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2011 | Wersja: PDF
  71,10 zł 79,00 zł
  Monografia ma charakter nowatorski i kompleksowy, bowiem uwzględnia wszystkie poziomy prawnej regulacji statusu uchodźcy i jego (proceduralnej) ochrony oraz opisuje formy i sposoby wpływu...