dr hab. Jacek Chlebny, prof. UŁ

Dr nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor publikacji związanych m.in. z problematyką ochrony cudzoziemców. Współzałożyciel i członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (International Association of Refugee Law Judges).