Jacek Kisiel

Specjalista w zakresie gospodarki nieruchomościami gmin i administracji, w tym funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni praktyk – główny specjalista w Biurze Kontroli Urzędu m.st. Warszawy. Społecznik, angażujący się w działania na rzecz społeczności lokalnej.