prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

Jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Ekonometrii Przestrzennej w Uniwersytecie Łódzkimoraz kierownikiemZakładu Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonometrii, statystyki, metody reprezentacyjnej, ekonomii oraz ekonomii zdrowia. Jest autorką wielu publikacji i ekspertyz z zakresu statystyki, ekonometrii, ekonometrii zdrowia oraz ekonomii zdrowia i opieki zdrowotnej.