dr Jakub J. Szczerbowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, radca prawny.

Obszar badawczy: prawo cywilne, prawo nowych technologii.