dr r.pr. Kamil Szpyt

Doktor nauk prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, radca prawny.