dr Jakub Jan Zięty

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; radca prawny; autor publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa spółek, prawa cywilnego, obrotu nieruchomościami.