prof. nadzw. dr hab. Adam Bieranowski

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UWM w Olsztynie, redaktor naczelny miesięcznika „Rejent", członek zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (2008–2015), wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu opracowań z zakresu prawa cywilnego, w tym monografii, komentarzy, artykułów i glos.