dr Jan Mojak

Specjalista z zakresu prawa bankowego, autor licznych publikacji, m.in. podręczników akademickich.