Janusz Kot

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.