Janusz Molis

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, adwokat.