dr Janusz Roszkiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, medycznego i europejskiego; ORCID: 0000-0001-5055-2215.