dr Janusz Roszkiewicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego oraz medycznego, asystent sędziego Sądu Najwyższego.