dr Janusz Roszkiewicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Autor publikacji z zakresu praw człowieka, prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz prawa medycznego.