Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy komentarz do Kodeksu Cywilnego, zawierający wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące: przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków... więcej ›

Opis książki

Kompleksowy komentarz do Kodeksu Cywilnego, zawierający wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe.

Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:

 • przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego;
 • osób fizycznych: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; dóbr osobistych i ich ochrony; miejsca zamieszkania i uznania za zmarłego;
 • osób prawnych oraz przedsiębiorców i ich oznaczeń: tzw. ułomnych osób prawnych, kuratora osoby prawnej, podstawowych zasad prawa firmowego;
 • mienia: podziału rzeczy na ruchomości i nieruchomości, części składowych rzeczy i przynależności, pożytków z rzeczy;
 • czynności prawnych i zagadnień takich, jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń;
 • własności: treści prawa, nabycia i jego utraty, współwłasności, ochronie własności;
 • użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, służebności gruntowych, służebności osobistych i służebności przesyłu, zastawu i hipoteki;
 • posiadania: ochrony posiadania, domniemań prawnych związanych z posiadaniem i przeniesienia posiadania.

Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając wnikliwej analizie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego od ostatniego wydania, m.in. przez ustawę:

 • z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, dotyczące umożliwienia potwierdzania umów zawartych przez organ osoby prawnej z przekroczeniem zakresu umocowania oraz uregulowania kwestii dokonania jednostronnej czynności prawnej przez osobę działającą jako organ bez umocowania;
 • z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny ustanawiającej podstawę normatywna dla odpowiedzialności cywilnej za krzywdę członków rodziny poszkodowanego;

oraz zmiany w zakresie prawa cywilnego wynikające z nowych regulacji prawnych, wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, związane m.in. z:

 • problematyką opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości;
 • przedawnieniem roszczeń, w tym m.in.: trudności dotyczące dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, funkcjonowanie sądów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związane z tym zawieszenie biegu przedawnienia, nadużycie zarzutu przedawnienia;
 • przesłanką wystąpienia siły wyższej uzasadniającej generalne zawieszenie lub wstrzymanie rozpoczęcia biegu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych;

a także planowane zmiany wynikające z:

 • druku sejmowego Nr 1344 dotyczące m.in. zawieszenia biegu terminu przedawnienia co do roszczeń objętych umową o mediację lub objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, a także zmieniające skutki przerwania biegu terminu przedawnienia.

Komentarz został napisany dla osób poszukujących rozwiązania praktycznego problemu prawnego. Na podstawie obserwacji praktyki identyfikuje on problemy i wskazuje rozwiązania w oparciu o wiedzę praktyczną, podbudowaną jednak teoretycznie. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie prezentowanych zagadnień z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, a także liczne najnowsze orzecznictwo i jego analizę dokonaną pod kątem potrzeb praktyki. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają zaś praktykom znalezienie rozwiązań problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie własnego stanowiska.

Autorami komentarza są prawnicy łączący wiedzę teoretyczną i praktyczną: profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni. Wszyscy Autorzy wywodzą się z największej katedry prawa cywilnego w Polsce, co gwarantuje spójność i jednolitość analizy teoretycznej, której poddawane są problemy prawne pod kątem znalezienia praktycznych rozwiązań.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1900
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2260 g
 • ISBN: 978-83-8235-251-1
 • EAN: 9788382352511
 • Kod serwisu: 00891600

Kategorie