dr Jarosław Kola

Prawnik, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki instrumentalizacji zamówień publicznych dla osiągania strategicznych celów zarządzania publicznego.