dr Jędrzej M. Kondek

Doktor nauk prawnych; kierownik Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; wcześniej radca prawny; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i historii prawa.