dr Jędrzej Maksymilian Kondek

Doktor nauk prawnych, radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, historii prawa i procedury cywilnej; prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.