prof. dr hab. Jerzy Menkes

Profesor nauk prawnych w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor podręczników, monografii, studiów i artykułów z zakresu: prawa międzynarodowego publicznego, prawa organizacji międzynarodowych, praw człowieka, europejskiego prawa instytucjonalnego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Przewodniczący Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).