adw. Jerzy Zięba †

Śp. Dziekan ORA w Kielcach (kadencja 2021-2023, a także 2016-2021 i 2007-2013). Wiceprzewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz jednocześnie członek Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy NRA. Twórca oraz Redaktor Naczelny kwartalnika „Palestra Świętokrzyska", wydawanego od 2007 r. przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką. Członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry" oraz członek Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury. W latach 1992-1995 pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Kielcach. W kadencjach 1983-1986 i 1998-2001 był członkiem Sądu Dyscyplinarnego, w latach 2001–2004 członkiem ORA w Kielcach, a w kadencji 2004–2007 pełnił funkcję Wicedziekana. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2021 r. Członek Prezydium NRA w latach 2013-2016. Od lat pełni funkcję wykładowcy szkolenia aplikantów, członek komisji egzaminacyjnych i komisji konkursów krasomówczych. Współautor monografii „Adwokatura świętokrzyska. Zarys dziejów od początku XIX wieku" (2013 r.). W lutym 2021 r został wybrany po raz czwarty na Dziekana ORA w Kielcach. W 2008 r. Prezydium NRA przyznało mu Odznakę Adwokatura Zasłużonym. Odznaczony także w 2012 r. najwyższym resortowym odznaczeniem Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, a w 2014 r. odznaką „Za Zasługi dla Sportu" Ministra Sportu i Turystyki.

 • Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników. Praxis
  %
  Bestseller
  Praktyczne i wyczerpujące omówienie poszczególnych etapów procesu karnego. Pomaga interpretować przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa oraz skutecznie przygotowywać pisma procesowe, opinię prawną...
  Seria: Praxis
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  381,65 zł
  449,00 zł
  Najniższa cena: 359,20 zł
  Praktyczne i wyczerpujące omówienie poszczególnych etapów procesu karnego. Pomaga interpretować przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa oraz skutecznie przygotowywać pisma procesowe, opinię prawną...