dr Kamil Szmid

Adwokat. Autor i współautor licznych publikacji krajowych i zagranicznych. Obronił pracę doktorską w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył staże w renomowanych ośrodkach naukowych, w tym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Yale w New Haven oraz Instytucie Prawa Porównawczego i Prywatnego w Hamburgu. Jeszcze w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestniczył w wyjazdach naukowych: m.in. na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii i Wydziale Prawa Uniwersytetu Cornell w Ithace w stanie Nowy York, gdzie uzyskał m.in. Henry G. Henn Memorial Prize, nagrodę dla najlepszego studenta z zakresu prawa spółek. Stypendysta grantu promotorskiego przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.