adw. Karolina Podsiadły-Gęsikowska

Adwokat, partnerka kancelarii adwokacko-radcowskiej. Wieloletnia ekspertka w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych, specjalizująca się także w problematyce odszkodowań. Nadzoruje prowadzone w imieniu ubezpieczycieli postępowania dotyczące roszczeń składanych przez poszkodowanych. W swojej wieloletniej praktyce z sukcesem prowadziła obsługę prawną i sprawy sądowe w imieniu ubezpieczycieli. Z jej wiedzy i doświadczenia korzystają podmioty działające na polskim rynku ubezpieczeniowym, którym m.in. doradza przy tworzeniu i opiniowaniu produktów ubezpieczeniowych. Posiada również duże doświadczenie szkoleniowe. Jest autorką licznych publikacji i komentarzy specjalistycznych.