dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM; autorka publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz równości płci.