Krzysztof Maj

Notariusz w Krakowie, Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie.