dr Łukasz Cichy

Radca prawny, ekspert z zakresu GRC (Governance Risk Compliance), kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, corporate governance, whistleblowingu. Przed podjęciem pracy w ramach własnej kancelarii radcowskiej, pracował m.in. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach którego uczestniczył w przygotowywaniach metodyk inspekcyjnych z zakresu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń, whistleblowingu oraz uczestniczył w pracach konsultacyjnych związanych z tworzeniem koncepcji systemu kontroli wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF z 2017 r. Autor licznych artykułów i opracowań, w tym m.in. broszur edukacyjnych UKNF „Funkcja compliance w bankach" oraz „Whistleblowing w bankach". Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.

 • Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym
  %
  „Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym" – to pierwsza taka w Polsce pogłębiona analiza modeli systemów kontroli wewnętrznej (COSO, CobiT, CoCo,...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
  107,40 zł
  179,00 zł
  Najniższa cena: 107,40 zł
  „Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym" – to pierwsza taka w Polsce pogłębiona analiza modeli systemów kontroli wewnętrznej (COSO, CobiT, CoCo,...