dr Maciej Etel

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego publicznego, w tym monografii i artykułów w czasopismach punktowanych. Uczestnik i współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.