Economy, finance and sustainable development

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 186,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 219,00 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
  %
 • 186,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 219,00 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Monografia odnosi się do niezwykle ważnego i aktualnego zagadnienia zrównoważonego, długoterminowego rozwoju. Autorzy poszczególnych rozdziałów dokonali analizy wybranych aspektów prawnych (nierozerwalnie związanych z aspektami społecznymi) w oparciu o prawo polskie i... więcej ›

Opis książki

Monografia odnosi się do niezwykle ważnego i aktualnego zagadnienia zrównoważonego, długoterminowego rozwoju. Autorzy poszczególnych rozdziałów dokonali analizy wybranych aspektów prawnych (nierozerwalnie związanych z aspektami społecznymi) w oparciu o prawo polskie i niemieckie. W szczególności przedstawiono zagadnienia związane z zasadą zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym, zrównoważonym ładem korporacyjnym, możliwością prowadzenia działalności gospodarczej przez parki narodowe, zielonymi zamówieniami publicznymi, regulacjami i standardami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowym, a także ochroną środowiska środków przestępczości i ochrony środowiska przewidzianych w prawie karnym.

W monografii podjęto także próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy przepisy polskiego Prawa przedsiębiorców, kształtując zasady podejmowania, prowadzenia i kończenia działalności gospodarczej w Polsce, uwzględniają i odwołują się do zrównoważonego rozwoju, a także czy i w jakim stopniu dostosowują się, precyzują i indywidualizować treść tej wartości wobec przedsiębiorstwa i prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Przedstawia także obowiązki niemieckich przedsiębiorców wynikające z ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw, która weszła w życie 1.1.2023 r.

Niniejsza monografia należy do grupy nielicznych opracowań z omawianego obszaru. Tematyka jest o tyle ciekawa, że Autorzy i Redaktorzy tak określili granice obszaru badawczego, że monografia ma charakter porównawczy. Dzieje się tak dlatego, że obejmuje analizę dwóch porządków prawnych i jednocześnie odwołuje się do zagranicznej literatury przedmiotu.


The monograph entitled Public Interest as a Determinant of the State's Influence on the Economy and Finance refers to an extremely important and topical issue of the sustainable, long-term development. Authors of particular chapters have analyzed chosen legal aspects (inextricably connected with social aspects) based upon Polish and German law. In particular, the paper presents issues related to the principle of sustainable development in international law, sustainable corporate governance, the possible economic activity conducted by national parks, green public procurement, regulations and standards regarding sustainable development in the financial sector, as well as environmental crime and environmental protection measures provided for in criminal legislation.

The monograph also seeks to find answers to whether the provisions of Poland's Entrepreneur Law, shaping the rules for starting, conducting and terminating economic activity in Poland take into account and refer to sustainable development, as well as whether and to what extent they adapt, specify and individualise the content of this value towards the enterprise and the economic activity it conducts. It also presents the obligations of German businesses resulting from the Supply Chain Due Diligence Act, which entered into force on 1 January 2023.

This particular monograph belongs to a group of few studies in the depicted area. This subject is also interesting because the Authors and Editors have defined the borders of the study field in such a way that the monograph is of comparative character. It is so because it includes the analysis of two legal orders at the same time referring to the foreign subject literature.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 146
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 310 g
 • ISBN: 978-83-8356-162-2
 • EAN: 9788383561622
 • Kod serwisu: 00992400

Kategorie