dr Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych. Doradca Ministra Cyfryzacji. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz uczestnik wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

10 20 Lista Siatka 1-1 z 1