Maciej Klonowski

Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z wieloletnim doświadczeniem w sprawach cywilnych. Od 2015 r. delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji sądowej. Członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych.