Bestseller

Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. Teoria i praktyka

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 194,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 183,20 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
  %
 • 194,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 183,20 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Monografia jest efektem dyskursu prowadzonego podczas konferencji naukowej organizowanej w 2023 r. przez WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Radę Izby Komorniczej w Krakowie. Celem jest przedstawienie... więcej ›

Opis książki

Monografia jest efektem dyskursu prowadzonego podczas konferencji naukowej organizowanej w 2023 r. przez WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Radę Izby Komorniczej w Krakowie. Celem jest przedstawienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów związanych z egzekucyjnym zaspokojeniem wierzyciela hipotecznego.

Prawo egzekucyjne jest nieodłączną cechą każdego porządku prawnego. Bez egzekucji i związanego z nią przymusu prawnego każdy system ochrony prawnej będzie niedoskonały. Egzekucja sądowa jest przede wszystkim instrumentem prawnym służącym realizacji praw wierzyciela o istotnym także znaczeniu społecznym i gospodarczym, zwłaszcza dla właściwego funkcjonowania współczesnej gospodarki wolnorynkowej.

Publikacja została podzielona na dwie części, które w kompleksowy sposób omawiają tematykę egzekucyjnego zaspokojenia wierzyciela hipotecznego.

Część I. książki to omówienie zagadnień teoretycznych, takich jak m.in.:

 • zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego a zabezpieczenie hipoteczne,
 • zmiany w zakresie zabezpieczenia hipotecznego a egzekucja sądowa,
 • zajęcie nieruchomości obciążonej hipoteką i jego skutki,
 • prawo wierzyciela hipotecznego do przejęcia licytowanej nieruchomości na własność,
 • wygaśniecie lub przekształcenie praw i roszczeń osobisty ciążących na nieruchomości na skutek przysądzenia własności,
 • prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości pozostające w mocy pomimo przysądzenia własności,
 • skutki przysądzenia własności ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego obciążanych hipoteką,
 • zbieg należności hipotecznych z innymi prawami i roszczeniami w podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości,
 • szczególne zasady podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości w razie niewyczerpania hipoteki oraz zabezpieczenia hipotecznego kilku wierzytelności,
 • zasady podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości obciążonej hipoteką łączną,
 • wykreślenie w księdze wieczystej praw wygasłych wskutek przysądzenia własności nieruchomości w egzekucji sądowej.

Cześć II. to praktyczny komentarz, w którym przedstawiono:

 • wpływ przysądzenia własności na stosunek najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • powstanie hipoteki przy podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości,
 • uczestnicy postępowania o podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości,
 • kolejność zaspokojenia należności zabezpieczonych hipoteką,
 • praktyczne aspekty opisu i oszacowania nieruchomości.

W ostatnim rozdziale części praktycznej przedstawiono najważniejsze orzecznictwo z zakresu przedstawionego w publikacji.

Publikacja okaże się przydatna przede wszystkim w pracy komorników, syndyków oraz doradców restrukturyzacyjnych, jak również sędziów orzekających w sprawach egzekucyjnych. Publikacja adresowana jest także do przedstawicieli zawodów prawniczych: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów prawa.

Spis treści

Autorzy

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Teoria

Wstęp

Rozdział I. Zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego a zabezpieczenie hipoteczne

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Hipoteka ustanowiona na nieruchomości przez dłużnika
 • § 3. Hipoteka ustanowiona na nieruchomości przez osobę trzecią
  • I. Dotychczasowe rozumienie pierwszeństwa zaspokojenia w art. 532 KC
  • II. Rozstrzygnięcie o pierwszeństwie zaspokojenia z przedmiotu czynności fraudacyjnej według uchw. SN z 2.2.2022 r.
  • III. Własne stanowisko co do rozumienia pierwszeństwa zaspokojenia wynikającego z art. 532 KC
 • § 4. Znaczenie zabezpieczenia powództwa udzielonego wierzycielowi pauliańskiemu
 • § 5. Pierwszeństwo zaspokojenia wierzyciela pauliańskiego a zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową
 • § 6. Wnioski

Rozdział II. Zmiany w zakresie zabezpieczenia hipotecznego a egzekucja sądowa

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Zmiany treści oraz zakresu zabezpieczonych wierzytelności w aktualnym modelu hipoteki
 • § 3. Wszczęcie egzekucji i zajęcie nieruchomości obciążonej hipoteką
 • § 4. Dopuszczalność dokonywania zmian po zajęciu nieruchomości

Rozdział III. Zajęcie nieruchomości obciążonej hipoteką i jego skutki

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Akt zajęcia nieruchomości i jego zakres
 • § 3. Rozporządzenie zajętą nieruchomością
 • § 4. Dodatkowa ochrona wierzyciela
 • § 5. Celowość zajmowania nieruchomości obciążonej hipoteką

Rozdział IV. Prawo wierzyciela hipotecznego do przejęcia licytowanej nieruchomości na własność

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Przejęcie na własność licytowanej nieruchomości rolnej
 • § 3. Przejęcie na własność licytowanej nieruchomości innej niż rolna
 • § 4. Przejęcie licytowanego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
 • § 5. Postępowanie w przedmiocie przejęcia nieruchomości albo własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu przez wierzyciela hipotecznego
 • § 6. Podsumowanie

Rozdział V. Wygaśnięcie lub przekształcenie praw i roszczeń osobistych ciążących na nieruchomości na skutek przysądzenia własności

 • § 1. Uwagi wprowadzające
 • § 2. Zasada wygaśnięcia obciążeń ciążących na nieruchomości
 • § 3. Pojęcie prawa i skutków ujawnienia praw oraz roszczeń osobistych
 • § 4. Wygaśnięcie praw i roszczeń osobistych
 • § 5. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (art. 1000 § 4 KPC)
 • § 6. Pieniężny ekwiwalent za wygasłe prawa

Rozdział VI. Prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości pozostające w mocy pomimo przysądzenia własności

 • § 1. Uwagi wprowadzające
 • § 2. Postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości
 • § 3. Zasada ogólna wygasania wszelkich praw i skutków ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążących na nieruchomości
 • § 4. Odstępstwa od zasady wygasania praw i skutków ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążących na nieruchomości
  • I. Wyjątki przewidziane w art. 1000 § 2 KPC
  • II. Wyjątki przewidziane w art. 1000 § 3 KPC
  • III. Wyjątek przewidziany w art. 1001 KPC
  • IV. Wyjątki przewidziane w art. 1002 KPC
 • § 5. Podsumowanie

Rozdział VII. Skutki przysądzenia własności ułamkowej części nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, obciążonych hipoteką (problematyka art. 1011−1013 KPC)

 • § 1. Uwagi wstępne
 • § 2. Udział w prawie własności nieruchomości jako przedmiot obciążenia hipoteką
 • § 3. Prawo użytkowania wieczystego jako przedmiot obciążenia hipoteką
 • § 4. Egzekucja z udziału w prawie własności nieruchomości
 • § 5. Egzekucja z prawa użytkowania wieczystego
 • § 6. Skutki postanowienia o przysądzeniu ułamkowej części nieruchomości (udziału w nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności w częściach ułamkowych)
 • § 7. Skutki postanowienia o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego

Rozdział VIII. Zbieg należności hipotecznych z innymi prawami i roszczeniami w podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Należności zbiegające się w kategorii piątej z należnościami zabezpieczonymi hipotecznie
  • I. Należności korzystające z ustawowego pierwszeństwa zaspokojenia
  • II. Prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu
  • III. Prawo zastawu rejestrowego
 • § 3. Prawa wpisane i niewpisane do księgi wieczystej
  • I. Zagadnienia wspólne
  • II. Kolejność zaspokajania praw wpisanych do księgi wieczystej
  • III. Kolejność zaspokajania praw niewpisanych do księgi wieczystej
 • § 4. Szczególne problemy z zaspokajaniem zbiegających się należności

Rozdział IX. Szczególne zasady podziału sumy uzyskanej przez egzekucje z nieruchomości w razie niewyczerpania hipoteki oraz zabezpieczenia hipotecznego kilku wierzytelności

 • § 1. Uwagi wstępne
 • § 2. Problem ustalenia wyczerpania (lub niewyczerpania) hipoteki kaucyjnej oraz ustania stosunku prawnego, uzasadniającego korzystanie z hipotek (art. 1038 KPC)
 • § 3. Problem rygoru zakreślonego w wezwaniu do wierzyciela hipotecznego do wypowiedzenia się co do wyczerpania hipoteki w rozumieniu art. 1038 § 1 KPC
 • § 4. Okres pozostawania sumy uzyskanej z egzekucji na rachunku depozytowym Ministra Finansów
 • § 5. Zabezpieczenie jedną hipoteką kilku wierzytelności

Rozdział X. Reguły podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości obciążonej hipoteką łączną

 • § 1. Przedmiot, zakres i cel artykułu
 • § 2. Istota hipoteki łącznej
 • § 3. Prawo wierzyciela hipotecznego do wyboru sposobu zaspokojenia się z przedmiotu hipoteki łącznej
 • § 4. Termin na wykonanie prawa do wyboru sposobu zaspokojenia się z przedmiotu hipoteki
 • § 5. Adresat normy statuowanej w art. 1039 zd. 1 KPC
 • § 6. Charakter prawny oświadczenia wierzyciela
 • § 7. Forma oświadczenia wierzyciela
 • § 8. Treść oświadczenia wierzyciela
 • § 9. Skutki oświadczenia wierzyciela
 • § 10. Skutki niezłożenia przez wierzyciela oświadczenia w terminie
 • § 11. Wnioski

Rozdział XI. Wykreślenie w księdze wieczystej praw wygasłych wskutek przysądzenia własności nieruchomości w egzekucji sądowej

 • § 1. Uwagi ogólne
 • § 2. Podstawa do wykreślenia praw
 • § 3. Relacje między postępowaniem egzekucyjnym a wieczystoksięgowym
 • § 4. Zakres przedmiotowy praw podlegających wygaśnięciu

Część II. Praktyka

Wstęp

Rozdział I. Wpływ przysądzenia własności na stosunek najmu i dzierżawy nieruchomości

 • § 1. Uwagi ogólne
 • § 2. Umowy zawarte przed zajęciem nieruchomości
 • § 3. Umowy zawarte po dokonaniu zajęcia nieruchomości
 • § 4. Podsumowanie

Rozdział II. Powstanie hipoteki przy podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

 • § 1. Uwagi ogólne
 • § 2. Nieaktualność lub wadliwość oszacowania o zaliczeniu wierzytelności nabywcy na poczet ceny
 • § 3. Brakująca kwota
 • § 4. Szczególne uprawnienia
 • § 5. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką art. 1037 § 3 KPC
 • § 6. Umieszczenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką powstałą na podstawie art. 1037 § 3 KPC w planie podziału

Rozdział III. Uczestnicy postępowania o podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Postępowanie egzekucyjne a egzekucja
 • § 3. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego a uczestnicy egzekucji z nieruchomości
  • I. Uwagi wstępne
  • II. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego – ujęcie statyczne
  • III. Uczestnicy egzekucji z nieruchomości – ujęcie dynamiczne
  • IV. Fazy egzekucji z nieruchomości i ich uczestnicy
 • § 4. Postępowanie podziałowe jako faza egzekucji z nieruchomości i jego uczestnicy
  • I. Uwagi wstępne
  • II. Krąg uczestników postępowania podziałowego
  • III. Uczestnicy postępowania podziałowego a uczestnicy podziału
  • IV. Postępowanie podziałowe jako ostatnia faza egzekucji z nieruchomości
 • § 5. Wnioski

Rozdział IV. Kolejność zaspokojenia należności zabezpieczonych hipoteką

 • § 1. Wstęp
 • § 2. Wsteczna moc wpisu w praktyce
 • § 3. „Zbiorcza" hipoteka ustanowiona na podstawie postanowienia prokuratora
 • § 4. Konsekwencje równego pierwszeństwa hipotek przy sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
 • § 5. Praktyczne aspekty konkurencji zaspokojenia wierzytelności hipotecznej oraz wierzytelności wierzyciela pauliańskiego
 • § 6. Wpisy w księdze wieczystej dotyczące opróżnionego miejsca hipotecznego a sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Rozdział V. Praktyczne aspekty opisu i oszacowania nieruchomości

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Obowiązek zamieszczania opisu o całości gospodarczej
 • § 3. Podatek VAT przy sprzedaży egzekucyjnej
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe opodatkowania dostawy nieruchomości
  • III. Zwolnienia przedmiotowe
  • IV. Chwila powstania obowiązku podatkowego
  • V. Ograniczenie stosowania zwolnień z VAT w postępowaniu egzekucyjnym
  • VI. Najczęściej spotykane błędy na etapie opisu i szacowania w zakresie podatku, wpływające na zaspokojenie wierzyciela hipotecznego
 • § 4. Wydzielenie części zajętej nieruchomości
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Praktyczne znaczenie regulacji dla zaspokojenia wierzyciela
 • § 5. Podsumowanie

Rozdział VI. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • § 1. Post. SN z 27.6.2002 r., IV CKN 1167/00
 • § 2. Uchw. SN z 20.3.2003 r., III CZP 1/03
 • § 3. Post. SN z 18.3.2003 r., IV CKN 1928/00
 • § 4. Uchw. SN z 20.3.2003 r., III CZP 1/03
 • § 5. Post. SN z 21.9.2011 r., I CSK 32/11
 • § 6. Post. SN z 25.5.2014 r., IV CSK 654/13
 • § 7. Wyr. SN z 24.9.2015 r., V CSK 667/14
 • § 8. Uchw. SN z 8.12.2016 r., III CZP 81/16
 • § 9. Uchw. SN z 8.12.2017 r., III CZP 77/17
 • § 10. Uchw. SN z 18.1.2019 r., III CZP 66/18
 • § 11. Uchw. SN z 28.3.2019 r., III CZP 90/18
 • § 12. Uchw. SN z 27.10.2021 r., III CZP 56/20
 • § 13. Uchw. SN z 2.2.2022 r., III CZP 32/22
 • § 14. Uchw. SN z 4.4. 2023 r., III CZP 11/22
 • § 15. Uchw. SN z 7.6.2023 r. III CZP 153/22

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 348
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-8356-146-2
 • EAN: 9788383561462
 • Kod serwisu: 00997100

Kategorie