sędzia Maciej Mitera

Sędzia, główny specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca akademicki, współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, uczestnik seminarium doktoranckiego, specjalizuje się w prawie karnym i procedurze karnej.