dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych na Uniwersytecie Śląskim, Lider Zespołu Badawczego Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych na Uniwersytecie Śląskim, Partner Zarządzający w Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci. Niekwestionowany znawca tematu, wieloletni dydaktyk.