Maciej Orkusz, LL.M. (MIDS)

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Senior Associate w Praktyce Postępowań Spornych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i arbitrażu handlowego.

 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
  Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe ujęcie problematyki odstąpienia od umowy o roboty budowlane i ma na celu usystematyzowanie najważniejszych zagadnień. Odstąpienie od umowy o roboty...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: PDF
  169,00 zł
  Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe ujęcie problematyki odstąpienia od umowy o roboty budowlane i ma na celu usystematyzowanie najważniejszych zagadnień. Odstąpienie od umowy o roboty...