dr Maciej Skory

Dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny zajmujący się zwłaszcza problematyką usług finansowych i umów konsumenckich. Obsługuje wiodące banki sektora consumer finance. Autor opracowań poświęconych zagadnieniom współczesnego obrotu gospodarczego. Uczestniczył w pracach zespołów roboczych Komisji Kodyfikacyjnej oraz organizacji gospodarczych, w 2008 r. otrzymał Odznakę Honorową Związku Banków Polskich. W 2010 r. w Komisji Europejskiej (Dyrektoriat SANCO) zajmował się implementacją nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim w krajach UE.