dr Magdalena Knapp

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.