prof. zw. dr hab. Małgorzata Król

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, zajmująca się problematyką filozoficzno- i teoretycznoprawną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, emerytowany notariusz w Łodzi, Ambasador Polskiego Instytutu Notarialnego.