prof. zw. dr hab. Małgorzata Król

Notariusz w Łodzi, kierownik Zakładu Polityki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Kliniki Prawa i Mediacji WPiA UŁ, autorka przez wszystkie etapy kariery uniwersyteckiej - od studiów prawniczych począwszy - związana z Uniwersytetem Łódzkim. W polu zainteresowań badawczych autorki leży problematyka filozoficzno-, i teoretycznoprawna, a także prawo o notariacie.