prof. zw. dr hab. Małgorzata Król

Kierownik Zakładu Polityki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, założyciel i koordynator od 2001 r. Studenckiego Punktu Informacji Prawnej "Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka" UŁ, wykładowca Izby Notarialnej w Łodzi, notariusz w Łodzi.