Nowość na rynku!

Przedsprzedaż

Praxis. Notariat. Czynności notarialne

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
26 lutego 2021
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: dr Andrzej J. Szereda

Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów pracy notariusza. Komentarz udziela odpowiedzi na problemy, z jakimi może wiązać się dokonywanie czynności notarialnych. Publikacja zawiera również liczne przykłady, praktyczne wskazówki i odwołania do praktyki orzeczniczej... więcej ›

Opis książki

Notariat. Czynności notarialne to publikacja, która w ujęciu systemowym omawia wszystkie aspekty pracy notariusza - w tym również związane z prowadzeniem kancelariiPublikacja stanowi nowość na rynku prawniczym. W sposób kompleksowy Autorzy udzielają Czytelnikowi odpowiedzi na wszelkie problemy, z jakimi może wiązać się dokonywanie czynności notarialnych i sama praca notariusza.

Połączenie zagadnień materialnoprawnych i procesowych w publikacji, pomoże w procesie stosowania prawa w praktyce. System wzajemnych odesłań tworzy gotowe do pracy rozwiązania. Liczne przykłady, wskazówki i odwołania do praktyki orzeczniczej ułatwiają zrozumienie poruszanej tematyki. Publikacja pomaga interpretować istniejące przepisy, które w całości lub fragmentach są cytowane, uwzględnia najnowsze orzecznictwo i dorobek doktryny. Ponadto zawiera inne wzory lub fragmenty klauzul, które są niezbędne, aby skutecznie przygotować akt notarialny. Dzięki precyzyjnej strukturze publikacji, Praxis pozwala Czytelnikowi na szybkie odnalezienie konkretnego zagadnienia.

Notariat został podzielony tematycznie na części, które dotyczą m.in.:

 • notariusza i kancelarii notarialnej (m.in.: status prawny notariusza, jego pozycja w systemie organów ochrony prawnej z notarialną jurysdykcją prewencyjna, zasięg jurysdykcji polskich notariuszy, odpowiedzialność notariusza);
 • czynności notarialnych (m.in.: ogólne obowiązki notariusza przy czynnościach urzędowych, odmowa dokonania czynności notarialnej; swoiste czynności notarialne);
 • części ogólnej prawa cywilnego (interpretacja przepisów z zakresu osób, mienia, zawarcia umowy czy terminu i warunku);
 • reprezentacji stron czynności notarialnych (m.in.: przedstawicielstwo, reprezentacja Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów reprezentujących cele publiczne, kościelnych osób prawnych czy też spółek prawa handlowego);
 • prawa rzeczowego (własność, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, hipoteka, posiadanie);
 • oznaczenia i przeznaczenia nieruchomości (geodezja i kataster, podziały nieruchomości, planowanie przestrzenne);
 • ograniczeń w obrocie nieruchomościami (nieruchomości rolne i leśne, prawa pierwokupu, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców);
 • prawa lokalowego (m.in.: odrębna własność lokali, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu;
 • ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego (m.in.: księgi wieczyste, ich istota oraz budowa, zasady przeprowadzania postępowania wieczystoksięgowego);
 • zobowiązań (m.in.: zasady ogólne, wielkość dłużników i wierzycieli, umowa przedwstępna, wykonanie zobowiązań; potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika, a także omówienie wybranych umów);
 • prawa rodzinnego (m.in.: małżeński ustrój majątkowy, czynności małżonka wywołujące skutki wobec majątku wspólnego, podział majątku wspólnego, wykonywanie władzy rodzicielskiej czy też wskazówki dotyczące sporządzania umów alimentacyjnych;
 • prawa spadkowego (m.in.: dziedziczenie ustawowe, rozporządzenia na wypadek śmierci, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, wykaz inwentarza, poświadczenie dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, zarząd sukcesyjny, dział spadku, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych);
 • prawa korporacyjnego (dotyczącej tematyki spółek osobowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych czy też akcyjnych, a także wykaz funkcjonujących w Polsce czy Europie rejestrów);
 • upadłości, restrukturyzacji i problematyki egzekucyjnej (omówiono pojęcia upadłości, restrukturyzacji, notarialnych tytułów egzekucyjnych i czynności notarialnych związanych z postępowaniem egzekucyjnym, np. zbycie przedmiotu w toku egzekucji);
 • prawa prywatnego międzynarodowego (pojęcie prawa międzynarodowego, budowę i rodzaje norm kolizyjnych czy też główne problemy, jakie wiążą się ze stosowaniem prawa obcego w praktyce notarialnej);
 • podatków w praktyce notarialnej (m.in.: podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, VAT czy podatki dochodowe, a także przedstawiono schematy podatkowe);
 • obowiązków notariusza jako instytucji obowiązkowej (uprawnienia i powinności notariusza);
 • wynagrodzenia notariusza (oprócz zagadnień ogólnych, wyjaśniono regulację taksy notariusza).

Autorami publikacji są w szczególności notariusze, jednak przy opracowaniu poszczególnych zagadnień biorą udział także sędziowie, komornicy, adwokaci, radcowie prawni czy doradcy podatkowi. Niezwykle dobre przygotowanie publikacji wynika także z faktu, że niektórzy Autorzy łączą praktykę z teorią, pracując w odpowiedniej kancelarii dzielą się swoją wiedza także poprzez wykładanie na uczelniach, pisanie artykułów czy publikacji naukowych.

Publikacja pozwoli na:

 • zapoznanie się z każdym aspektem pracy notariusza;
 • przygotowanie aktu notarialnego z odpowiedniej dziedziny prawa;
 • dokładne zaznajomienie się z pożądaną tematyką;
 • uniknięcie problemów, które pojawiają się podczas pracy notariusza i kancelarii notarialnej;
 • sprawdzenie jakie jest najlepsze rozwiązanie danego problemu.

Książka skierowana jest do wszystkich notariuszy, ponieważ stanowi systemowe omówienie aspektów pracy. Będzie przydatna przede wszystkim dla notariuszy zakładających swoja kancelarię i zaczynających karierę w notariacie. Polecana również dla zastępców notariuszy, a także aplikantów notarialnych. Ponadto dla praktyków zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz, jako literatura uzupełniająca, dla studentów, którzy wiążą swoją karierę zawodową z pracą notariusza oraz osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

Publikacja pod patronatem Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot.


Autorzy: Monika Barczuk; Krzysztof Beger-Smurzyński; Patryk Bender; dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB; Joanna Biernacka; Przemysław Biernacki; dr hab. Paweł A. Blajer; dr Magdalena Bławat; Marek Bocian; dr Krzysztof Buk; dr Justyna Ceterowskaprof. dr hab. Maciej Chmieliński; Jacek Daleszyński; dr Joanna Derlatka; dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB; dr Anna Domańska; Włodzimierz Fijałkowski; dr Krzysztof Gołębiowski; dr hab. Wojciech Gonet; Krzysztof Grabicki; dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego; Rafał Jabłoński; dr Barbara Jelonek-Jarco; Waldemar Jeziorski; dr Patryk K. Jończyk; dr Joanna Kaczmarek; Radosław Kaniecki; dr Rafał Kapkowski; Wiktor Karpowicz; Katarzyna Karska; Karolina KasperWiktoria Kolańska; dr Marcin Kostwiński; Wojciech Krakowiak; dr Filip Nowak; prof. zw. dr hab. Małgorzata Król; dr Katarzyna Kryla-Cudna; dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ;  Adrianna Lipke-Fronc; dr Dominik Lubasz; dr Anna Marciniak-Sikora; dr Piotr Marquardt; dr Wiktor P. Matysiak; Wojciech Mieczkowski; Grzegorz Mikołajczuk; dr Joanna Mikołajczyk; dr Piotr Mikołajczyk; Bartosz Mrugała; dr Małgorzata Muszalska; Kinga Nałęcz; dr Halina Nowara-Bacz; dr Marta A. Nowocień; dr Jarosław Olesiak; dr Łukasz Pajor; Karolina Pietkowska-Haas; Szymon Posadzy; dr Piotr Rodziewicz; dr Szymon Romanow; dr Katarzyna Rymanowska-Mrugała; Beata Sadowska; dr Justyna Sadowska; Monika Setkowicz; Piotr Siciński; Piotr Skibiński, dr hab. Andrzej Stempniak; dr hab. Radosław Strugała; dr Andrzej J. Szereda; Aleksander Szymański; r. pr. Katarzyna Szymura-Strumiłło; dr Lilija Twardosz; Marek Watrakiewicz; dr Maciej Węgierski; dr Łukasz Węgrzynowski; Elżbieta Wieprzkowicz; Joanna Wieprzkowicz-Łyżeń; dr Michał Wilk; dr Aneta Wilkowska-Płóciennik; Jakub Wirski; Katarzyna Wojciechowska; dr Agata Wróbel-Kryńska; dr Julita Zawadzka

Spis treści

CZĘŚĆ I. Notariusz i Kancelaria Notarialna

 • § 1. Zagadnienia ogólne
 • § 2. Kancelaria notarialna

CZĘŚĆ II. Czynności notarialne

 • § 1. Zagadnienia ogólne
  • I. Rodzaje czynności notarialnych
  • II. Formy notarialne i ich funkcje
  • III. Zagadnienia szczególne dotyczące dokumentów notarialnych
  • IV. Swoiste czynności notarialne
  • V. Zastępowanie notariusza przy czynnościach urzędowych
 • § 2. Ogólne obowiązki notariusza przy czynnościach urzędowych
  • I. Tajemnica notarialna/RODO
  • II. Niezależność i bezstronność
  • III. Wyłączenie notariusza od czynności
  • IV. Należyta staranność, obowiązek zabezpieczanie praw i interesów stron i osób trzecich
  • V. Język czynności notarialnych
  • VI. Piecza notariusza nad osobami dokonującymi czynności
  • VII. Pojęcie i sposoby stwierdzania tożsamości
 • § 3. Odmowa dokonania czynności notarialnej
  • I. Charakter prawny odmowy dokonania czynności notarialnej
  • II. Podstawy odmowy
  • III. Tryb odmowy dokonania czynności notarialnej
  • IV. Zaskarżenie odmowy

CZĘŚĆ III. Część ogólna prawa cywilnego

 • § 1. Osoby
 • § 2. Mienie
 • § 3. Zawarcie umowy
 • § 4. Termin i warunek

CZĘŚĆ IV. Reprezentacja stron czynności notarialnych

 • § 1. Przedstawicielstwo
 • § 2. Reprezentacja Skarbu Państwa
 • § 3. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego
 • § 4. Reprezentacja państwowych i samorządowych osób prawnych
 • § 5. Reprezentacja podmiotów realizujących cele publiczne (fundacje, stowarzyszenia, niepubliczne uczelnie, związki zawodowe, izby rolnicze, cechy rzemiosł)
 • § 6. Reprezentacja kościelnych osób prawnych
 • § 7. Reprezentacja spółek prawa handlowego
 • § 8. Reprezentacja pozostałych podmiotów i jednostek (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnie)

CZĘŚĆ V. Prawo rzeczowe

 • § 1. Własność
 • § 2. Użytkowanie wieczyste
 • § 3. Użytkowanie
 • § 4. Służebności
 • § 5. Zastaw i hipoteka
 • § 6. Posiadanie

CZĘŚĆ VI. Oznaczenie i przeznaczenie nieruchomości

 • § 1. Geodezja i kataster
 • § 2. Podziały nieruchomości
 • § 3. Planowanie przestrzenne

CZĘŚĆ VII. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami

 • § 1. Nieruchomości rolne
 • § 2. Nieruchomości leśne
 • § 3. Wykaz pozostałych praw pierwokupu
 • § 4. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

CZĘŚĆ VIII. Prawo lokalowe

 • § 1. Problematyka dotycząca odrębnej własności lokali
  • I. Uwagi ogólne dotyczące lokalu jako przedmiotu odrębnej własności
  • II. Umowa z art. 9 ustawy o własności lokali
  • III. Umowa deweloperska
  • IV. Umowa przedwstępna ustanowienia odrębnej własności lokalu
  • V. Ustanowienie odrębnej własności lokal
  • VI. Podział lokalu oraz nieruchomości wspólnej do używania
  • VII. Zarząd nieruchomością wspólną
  • VIII. Podział i połączenie lokali stanowiących odrębne nieruchomości
  • IX. Zbycie części nieruchomości wspólnej i obciążenie nieruchomości wspólnej
 • § 2. Spółdzielcze własnościowe prawa
  • I. SWP jako ograniczone prawo rzeczowe
  • II. Problematyka intertemporalna
  • III. Zbycie i obciążenie SPW
  • IV. Zagadnienia związane z zakładaniem ksiąg wieczystych
  • V. Przekształcenie SPW

CZĘŚĆ IX. Księgi wieczyste i postępowanie wieczystoksięgowego

 • § 1. Księga wieczysta
  • I. Cel prowadzenia
  • II. Budowa księgi wieczystej
  • III. Księgi dawne i Zbiory dokumentów
 • § 2. Postępowanie wieczystoksięgowe
  • I. Zasady postępowania wieczystoksięgowego
  • II. Wnioskodawca i uczestnicy
  • III. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej
  • IV. Czynności notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym
  • V. Pobór opłat sądowych i zwolnienie od kosztów sądowych.

CZĘŚĆ X. Zobowiązania

 • § 1. Zasady ogólne
 • § 2. Wielkość dłużników i wierzycieli
 • § 3. Umowa przedwstępna
 • § 4. Wykonanie zobowiązań
 • § 5. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
 • § 6. Zmiana wierzyciela lub dłużnika
 • § 7. Część szczególna. wybrane umowy
  • I. Najem, najem okazjonalny, najem instytucjonalny
  • II. Dzierżawa
  • III. Ugoda
  • IV. Darowizna
  • V. Umowę przekazania nieruchomości
  • VI. Dożywocie
  • VII. Sprzedaż
  • VIII. Zamiana

CZĘŚĆ XI. Prawo rodzinne

 • § 1. Małżeńskie ustroje majątkowe
  • I. Ustrój ustawowy. Zaliczanie do majątków
  • II. Ustroje umowne
  • III. Przesunięcia majątkowe pomiędzy majątkami
 • § 2. Czynności małżonka wywołujące skutki wobec majątku wspólnego
 • § 3. Podział majątku wspólnego
 • § 4. Wykonywanie władzy rodzicielskiej/opieka/kuratela
 • § 5. Umowy alimentacyjne

CZĘŚĆ XII. Prawo spadkowe

 • § 1. Dziedziczenie ustawowe
 • § 2. Rozporządzenia na wypadek śmierci
 • § 3. Zachowek
 • § 4. Przyjęcie i odrzucenie spadku
 • § 5. Wykaz inwentarze
 • § 6. APD
 • § 7. EPS
 • § 8. Zarząd sukcesyjny
 • § 9. Dział spadku
 • § 10. Umowy dotyczące spadku
 • § 11. Dziedziczenie gospodarstw rolnych

CZĘŚĆ XIII. Prawo korporacyjne

 • § 1. Spółki osobowe
  • I. Zagadnienia ogólne
  • II. Spółka jawna
  • III. Spółka partnerska
  • IV. Spółka komandytowa
  • V. Spółka komandytowo-akcyjna
 • § 2. Spółki kapitałowe
  • I. Zagadnienia ogólne
  • II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • III. Prosta spółka akcyjna
  • IV. Spółka akcyjna
 • § 3. Łączenie, podziały i przekształcenie spółek
 • § 4. Wykaz funkcjonujących w Polsce rejestrów
 • § 5. Europejskie rejestry spółek

CZĘŚĆ XIV. Upadłość, restrukturyzacja i problematyka egzekucyjna

 • § 1. Prawo upadłościowe w praktyce notarialnej
 • § 2. Restrukturyzacja
 • § 3. Notarialne tytuły egzekucyjne
 • § 4. Czynności notarialne związane z postępowaniem egzekucyjnym

CZĘŚĆ XV. Prawo prywatne międzynarodowe

 • § 1. Zagadnienia ogólne
  • I. Pojęcie prawa międzynarodowego
  • II. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych
  • III. Sposoby ustalania prawa obcego
 • § 2. Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce notarialnej
  • I. Polska ustawa, a regulacje innych państw
  • II. Analiza zasadniczych postanowień Prawa prywatnego międzynarodowego
 • § 3. Część szczególna
  • I. Uwagi ogólne dot. konwencji w których uczestniczy Polska wraz z wykazem
  • II. Ogólne uwagi dotyczące uczestnictwa Polski w UE
  • III. Uwierzytelnienie (legalizacja) i uznanie dokumentów zagranicznych
  • IV. Prawa stanu
  • V. Zobowiązania
  • VI. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego
  • VII. Prawo spadkowe
  • VIII. Upadłość
  • IX. Forma pełnomocnictw zagranicznych

CZĘŚĆ XVI. Podatki w praktyce notarialnej

 • § 1. Uwagi wprowadzające
 • § 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • § 3. Podatek od spadków i darowizn
 • § 4. VAT
 • § 5. Podatek dochodowy
 • § 6. Schematy podatkowe

CZĘŚĆ XVII. Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej

CZĘŚĆ XVIII. Wynagrodzenie notariusza

 • § 1. Zagadnienia ogólne
 • § 2. Regulacja taksy notariusza
Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa o notariacie,
 • Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
 • Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • Ordynacji podatkowej

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Praxis
 • Premiera: 26 lutego 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2000
 • Waga: 2120 g
 • ISBN: 978-83-8198-524-6
 • EAN: 9788381985246
 • Kod serwisu: 00882900

Tagi