prof. ucz. dr hab. Marcin Asłanowicz, Uniwersytet SWPS

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu SWPS (Katedra Prawa Prywatnego), adwokat. Od 2020 r. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Pełnomocnik stron oraz arbiter w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych przed polskimi i zagranicznymi stałymi sądami arbitrażowymi oraz sądami polubownymi ad hoc.  Od 1997 r. współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi i polskimi kancelariami prawnymi (obecnie SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń, sp.k.).