dr r.pr. Robert Szyszko

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Wykładowca AEH w Warszawie, wieloletni wykładowca OIRP w Warszawie, współpracownik szeregu warszawskich oraz ogólnopolskich kancelarii. Zawodowo i naukowo specjalizujący się w prawie spółek oraz kontraktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki corporate finance oraz M&A , sporach korporacyjnych, upadłości i restrukturyzacji. Autor szeregu artykułów, glos, skryptów i monografii, w szczególności: Umowy wspólników, inwestycyjne, konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez uczestnika, Warszawa 2019, Spółka komandytowo- akcyjna z udziałem spółki z o.o. jako jedynego komplementariusza. Warszawa 2011 r.