dr r.pr. Robert Szyszko

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Wykładowca AEH w Warszawie, wieloletni wykładowca OIRP w Warszawie, współpracownik wielu warszawskich oraz ogólnopolskich kancelarii. Zawodowo i naukowo specjalizujący się w prawie spółek oraz kontraktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki corporate finance oraz M&A, sporów korporacyjnych, upadłości i restrukturyzacji. Autor licznych artykułów, glos, skryptów i monografii, w szczególności: Umowy wspólników, inwestycyjne, konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej – środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez uczestnika, Warszawa 2019; Spółka komandytowo-akcyjna z udziałem spółki z o.o. jako jedynego komplementariusza (sp. z o.o. S.K.A.), Warszawa 2011 r.